På kursus i konfliktløsning

I midten af marts 2024 var alle HR medarbejdere fra den kristne medieorganisation SAT-7 samlet på hovedkontoret i Cyperns hovedstad Nicosia til et kursus om konflikthåndtering. Underviseren var Simon Astrup, som på det tidspunkt var udsendt til SAT-7 for Mission Afrika.

Simon Astrup fortæller: ”At SAT-7 overhovedet eksisterer er på mange måder et mirakel, da man er lykkedes med at samle så mange forskellige mennesker fra så mange forskellige kirkeretninger og kulturer. Selvfølgelig giver det også udfordringer. Det gør samarbejde jo på alle arbejdspladser, og SAT-7 har så også nogle særlige forhold på grund af den store mangfoldighed”.

Det er afgørende hvordan konflikter håndteres

Omdrejningspunktet for undervisningen var, at konflikter hverken kan eller skal undgås. De er der som et vilkår, men det afgørende er hvordan man håndterer konflikterne. Simon forklarer: ”Konflikter kan indeholde en fare, da de kan eskalere til et niveau, der kan være ødelæggende for et projekt, for arbejdsmiljøet, ja potentielt for folks sundhed, men de kan også være katalysatorer for en positiv udvikling af bedre relationer, samarbejdsformer og effektivitet. Det afgørende er hvordan de håndteres.”

Netop den praktiske håndtering af konflikter udgjorde en stor del af programmet, hvor deltagerne via oplæg fra Simon, samtaler og ikke mindst rollespil fik viden om og erfaring med konkrete konfliktløsningsmodeller. HR konsulent Maria Georgiou fra SAT-7 hovedkontor var særligt begejstret for at lære nye teknikker til at håndtere konflikter på. Maria Georgiou udtaler: ”Det var en øjenåbner for mig, hvor meget folk selv kan løse ved at blive stillet de rigtige spørgsmål. Konflikthåndtering fungerer ofte ikke bedst, når HR finder løsningerne, men i langt højere grad når vi støtter parterne til at kunne finde deres egne løsninger.”

Magthierakiet spiller en stor rolle i konflikterne

Kursets første dag handlede om at lære metoderne, mens andendagen handlede om at tilpasse disse metoder til en mellemøstlig kontekst, hvor mange ting er anderledes end i Danmark. Simon Astrup fortæller: ”Vi ved fra forskningen i konflikter, at metoderne virker på tværs af kulturelle forskelle, men at den kulturelle del skal indtænkes. Det var meget inspirerende for mig at se, hvordan HR-medarbejdere fra de forskellige lande SAT-7 arbejder i var lynhurtige til at identificere særlige opmærksomhedspunkter.” Blandt andet kom køn til at fylde meget på kurset. Maria Georgiou fortsætter: ”Magt og køn hænger ofte sammen i Mellemøsten, men det gode ved konflikthåndteringskurset også i denne sammenhæng var, at vi fik redskaber til at håndtere magtbalancer i dialogen mellem fx en chef og en medarbejder, men også i forhold til alder, køn og andre forhold, der kan have indflydelse på magthierakiet”.

Simon Astrup er netop hjemvendt fra SAT-7, hvor han var udsendt af Mission Afrika som Development Officer.

Simon er uddannet fra Center for Konfliktløsning i ”mægling i grupper og organisationer” og i ”håndtering af krænkende oplevelser og adfærd” og har, mens han var udsendt til Cypern, haft orlov fra sit arbejde for Frie Skolers Lærerforening, hvor han også arbejder med arbejdsmiljø og konflikthåndtering.

Annamaria Cedolin er nyansat HR konsulent for SAT-7s tyrkiske kanal i Istanbul. Hendes første arbejdsdage var deltagelse i kurset om konflikthåndtering.

“Jeg er helt ny i HR-rollen, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået redskaber inden for konflikthåndtering med mig helt fra starten. I Mellemøsten har vi nok en tendens til at have korte lunter og små ting kan desværre hurtigt blive store og meget personlige. Jeg er allerede nu begyndt at bruge teknikkerne hjemme i Istanbul, og jeg kan bare se, at de virker og at jeg igennem teknikkerne har fået selvtillid til at navigere i situationer, som jeg ellers ville være tilbageholdende med at håndtere.”