Uden fred – ingen udvikling

Thore Eklund arbejder i Mission Afrikas internationale team og er en erfaren missionær, international konsulent og projektleder. Han fortæller her om udviklingen i kristen-muslimske relationer gennem de seneste 70 år.

I 1950’erne voksede der en erkendelse blandt missionsselskaberne i forhold til, at det ikke var nok med evangelisationsindsatser i muslimskdominerede områder.

Fordomme og misforståelser mellem hinanden gjorde det meget svært at få den gode intention med de gode nyheder igennem. Der var brug for dialog og et konkret arbejde for at skabe grobund for fredelig sameksistens.

”Det begyndte som et arbejde med religionsdialog, fælles projekter og samtalefora. Nu har arbejdet udviklet sig til et fokus på det der hedder Trosog religionsfrihed – eller FoRB (Freedom of Religion or Belief),” fortæller Thore Eklund.

”Men arbejdet går langt tilbage,” understreger han. I 1959 blev en paraplyorganisation for kirkelig kontakt med de muslimske samfund i Afrika dannet. Det hed Islam in Africa Project (IAP) og skiftede senere navn til Project for Christian Muslim Relations in Africa (PROCMURA), som Mission Afrika stadig støtter og samarbejder med.

Et af PROCMURAs grundsætninger er, at ”uden fred kan et samfund ikke skabe udvikling – og ønsket om udvikling forener os på tværs af religiøse og kulturelle skel.”

Ekstremisme gjorde arbejdet ekstra relevant

”Missionen har haft forskellige vægtlægninger på arbejdet gennem årene”, fortsætter Thore Eklund. ”Sidst i 80’erne havde vi et missionærpar udsendt til PROCMURAs kontor i Kenya. Med dannelsen af KIVIK (Kristent Informationsog Videnscenter om Islam og Kristendom) i 2001 blev erfaringsdelingen mellem Afrika og Danmark styrket på dialogområdet. Efter en årrække med et mindre engagement kom der nyt liv i indsatsen med ansættelsen af Arngeir Langås, der i 2011 kom med en masse erfaring fra dialogarbejde mellem kristne og muslimer”

I 2012 afholdt PROCMURA en stor panafrikansk konference i Etiopien. I den anledning deltog kirkepræsident Robert Goyek fra Cameroun sammen med en vigtig imam fra Douala.

”I årene 2011-2013 opstod der religiøs ekstremistiske konflikter i Nigeria, Cameroun og Mali, så konferencen og det øgede fokus på fred og forsoning var veltimet. Der er også politisk og religiøs uro i Centralafrika, så Mission Afrika er meget tæt på religiøst betingede konflikter i de fleste af vores partnerlande,” siger Thore Eklund.

Kirken i Cameroun bliver en central aktør

”Kirken i Cameroun viste sig særlig åben og interesseret i det, som PROCMURA kunne tilbyde af viden og erfaring. Da Goyek blev leder af kirkerådet i Cameroun i 2013, var han katalysator for den første konference for de fransktalende lande. Det var en historisk begivenhed – som i øvrigt var finansieret gennem CKU (dengang kaldet DMRU),” fortæller Thore Eklund.

Efter et par store overnationale konferencer var det vigtigt at få viden og praksis ud i regionerne og de små samfund, hvor der i høj grad var brug for viden om, hvordan man faciliterer dialog og fredelig sameksistens.

Goyeks ledelse og engagement var en vigtig faktor i at få stablet lokale konferencer og samlinger på benene. Han mobiliserede også støtte fra lokale myndigheder. Uden de lokale lederes opbakning helt ned på landsbyhøvdinge niveau, kommer der ikke holdbare resultater af anstrengelserne.

Flertallet af muslimer er uenige med Boko Haram

”Arbejdet skabte broer mellem kristne og muslimer,” fortsætter Thore Eklund. ”For flertallet af muslimer er ikke teologisk enige med ekstremistiske grupper som Boko Haram. Den almindelige muslim kan ikke genkende sig selv i den radikaliserede linje.”

Dette blev en nøgle til en forståelse af behovet for samarbejde mellem religionerne imod ekstremisme.

PROMORA-projektet blev søsat i 2017, støttet af CKU, som førte til etableringen fredskomiteer og fællesindsatser for anti-radikalisering i Mora-området i det allernordligste Cameroun.

En vigtig del af denne indsats har været at hjælpe unge mennesker i området til at starte små virksomheder, så de kan generere deres egen indkomst. Fattigdom og håbløbshed havde gjort det let for Boko Haram at friste unge mænd med et større pengebeløb og en lille kinesisk motorcykel, hvis de ville slutte sig til den jihadistiske gruppe.

Arbejdet med at etablere freds- og forsoningskomiteer i Mora-området har båret frugt, og nu spreder komiteerne selv budskabet videre, og der er efterhånden snart en komite i hver af regionens 16 delområder. Et bolværk er ved at blive skabt – ikke af kristne mod muslimer, men i fællesskab med hinanden mod ekstremisme og destruktive kræfter.