Afrika kan ikke vokse, når vi bekriger hinanden

“Det største problem er, at de blander tro og politik sammen!”

Det er Dr. John Hassan fra Nigeria, der kommer med udtalelsen på PROCMURAs konference.

“Mange religiøse ledere bruger religionen til at fremme egne mål eller karriere.

Vi ser det desværre både hos kristne og muslimer. Dermed er konflikten ikke altid islam mod kristendommen, men snarere en kamp om magt; både på lokalt og nationalt plan.”

Det kan være svært at skelne mellem, hvad der er religiøs konflikt, og hvad der er mere ”jordnære” ting. Det svinger fra konflikt til konflikt, fra område til område og fra land til land.

For Dr. John Hassan er det vigtigt, at kirkerne og de kristne genovervejer, hvad der er vigtigst for dem:

”Vi er Kristi legeme og skal vidne for alle. Måske er samfundet rundt om os gået i stykker og har brug for Guds kraft? Gud har skabt alle og givet os bud om at elske alle på trods af tro, religion, hudfarve mv.”

”Vi skal forstå det gode ved at søge freden. Først og fremmest glæde og mere udvikling af vores lande. Livet er godt, når alle holder fred med hinanden. Afrika kan ikke vokse, når vi bekriger hinanden. Nigeria kan ikke blomstre, hvis der ikke er fred.”

Han taler varmt for, at kirkerne og moskeer skal se, hvad deres oprindelige opgave er og ikke blande tingene sammen.

”Alt for mange kirker og moskeer lader politiske ledere få deres prædikestol. Det er ikke sundt. Kirken og moskeen er for troen. Politik hører ikke hjemme dér.”

For ham er vejen til mere fredelig sameksistens meget klar: Kirkerne og de kristne, moskeerne og muslimerne skal alle afholde sig fra at bruge det religiøse rum til at agitere for politiske dagsordener. Hvis de ville holde op med dette, ville konfliktniveauet falde drastisk.

Læs mere om PROCMURAs konference her: En uge i fredens tegn