En uge i fredens tegn

I marts 2024 havde kristne og muslimske ledere fra 23 afrikanske lande sat hinanden stævne i kystbyen Mombasa i Kenya med henblik på at lære af hinandens erfaringer i forhold til fredelig sameksistens mellem kristendom og islam.

Mombasa i Kenya er et smukt sted, der indbyder til strand og ferie. Konferencedeltagerne udnyttede pauserne til at netværke på stranden.

Det gør noget at lære hinanden at kende

Det er altid nemmere at hade én, man ikke har mødt, men har du delt et måltid med ham eller hende, er det straks sværere. Man erfarer, at den anden også bare er et menneske.

Igennem ugen var der forskellige tiltag, som bidrog til, at kristne og muslimske ledere kom tættere på hinanden.

Tanzania og Ghana er foregangslande

Selv om begge lande har store muslimske befolkninger, er der meget få konflikter, og hvis der opstår konflikter, bliver de som oftest hurtigt løst, så situationen ikke eskalerer. Kan andre landes religiøse ledere lære noget, som de kan bruge i deres eget land?

Desværre er der også mange lande, hvor det brænder på

Nigeria, Cameroun, Kenya, Mali, Togo og mange flere lande er eksempler, hvor konfliktniveauet er højt. Ofte er det historiske årsager. Måske er der tale om en gammel konflikt, der går helt tilbage til kolonitiden. Mange ledere anerkendte dette problem, men sagde også at vi må lægge det bag os og tage ansvar for nutiden og ikke give fortiden al skylden.

Missionsbefalingen stod meget tydelig for de kirkelige ledere

”Vi er kaldet til at nå alle med evangeliet, uanset tro” sagde én, ”men vi kan ikke nå mennesker, hvis vi selv ser dem som fjender. Derfor må kirken arbejde for fred – for kun i fredstid kan man dele evangeliet med sine naboer.”

Arbejdet fortsætter og Mission Afrika går med

Det var PROCMURA (program for kristne muslimske relationer), der havde arrangeret konferencen. Der var ved afslutning af konferencen bred enighed blandt deltagerne om at rejse hver til sit og fortsætte arbejdet i de respektive lande. Mange lande har en eller flere komiteer, der arbejder aktivt på at hjælpe både kristne og muslimer til fredelig sameksistens. Der er lang vej, men der er også mange gode kræfter, der arbejder på sagen.

Læs også: Afrika kan ikke vokse, når vi bekriger hinanden