Repræsentantskab og økonomi

Hvert år i september afholder Mission Afrika Årsfest og Repræsentantskabsmøde. Det er en festlig dag, hvor du sammen med Mission Afrikas øvrige venner, givere, medlemmer, projektgrupper, frivillige i genbrug, tidligere missionærer og andre trækker i arbejdstøjet.

I er sammen Mission Afrikas repræsentantskab og kan give bestyrelse og medarbejdere pejlemærker for, hvor Mission Afrika skal bevæge sig hen.

Sammen fejrer vi de ting, vi har opnået gennem det seneste år og lægger retningen for, hvor Mission Afrika skal bevæge sig hen i fremtiden.

Dagsorden til Mission Afrikas repræsentantskabsmøde

Lørdag d. 21. september 2024 kl. 9.30-12.00

Adresse: Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser
  7. Fastsættelse af medlemskontingent
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanterAnne Mie Skak Johansom, Henning Bech-Larsen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Vibeke Follmann, Anne Theresa Thanning er på valg. Alle modtager genvalg.
  9. Eventuelt

Økonomi

Mission Afrikas vidtstrakte arbejde finansieres hovedsageligt af gaver fra personer, medlemskaber, arveindtægter, foreninger og overskuddet fra vores 61 genbrugsbutikker.
Derudover modtager vi støtte fra blandt andet private fonde og DANIDA.

Her kan du dykke ned i Mission Afrikas seneste årsregnskab og få et indblik i, hvordan vi forvalter de betroede midler.