Strategier der fremmer frihed

Ideerne om tros- og religionsfrihed, tolerance, retfærdighed og lige muligheder for alle lyder jo som sød musik i ørerne – men hvordan bliver idealerne til virkelighed? Det har organisationerne bag læringsplatformen FoRB-Learning arbejdet konkret med. Her er deres konkrete ideer til handling, vidensdeling og indflydelse.

På hjemmesiden forb-learning.org beskrives fire hovedindsatser eller taktikker med i alt 15 konkrete handlinger, der kan iværksættes for at fremme tros- og religionsfrihed. Her vil vi kun beskrive de fire overordnede områder.

Hvilke taktikker er mest relevante for dig og din organisation eller dit samfund at bruge til at fremme religions- eller trosfrihed?

Nødtaktikker

Nødtaktikker handler om at tackle menneskerettighedskrænkelser, der er ved at ske for bestemte mennesker, på bestemte steder. Nødtaktik bruges til at forhindre overhængende misbrug, til at stoppe misbrug, der er i gang og redde de berørte og til at ringe efter hjælp eller advare folk om fare.

Nødsituationer er ikke altid store – at blive udsat for hadefuld tale på bussen til arbejde er en nødsituation for den berørte person. Når det er muligt, skal vi aktivt søge at gribe ind, når chikane, hadefuld tale og hadforbrydelser finder sted.

Forandringstaktikker

Vi bruger forandringstaktikker til at påvirke beslutningstagere. En beslutningstager er en person, der har beføjelser til at ændre regler, politikker og måder at arbejde på. Beslutningstagere kan findes i regeringen (herunder traditionelle ledere), i offentlige institutioner som skoler, hospitaler eller retssystemet og i trossamfund og virksomheder.

Forandringstaktik lægger pres på beslutningstagere for at løse menneskerettighedsproblemer, som de har indflydelse på. Disse taktikker understreger styrken af offentlighedens bekymring over problemer og foreslår løsninger.

Opbygningstaktikker

Opbygningstaktik handler om langsigtet arbejde for at opbygge en ‘kultur’ af menneskerettigheder. Det betyder, at vi skal arbejde hen imod et samfund, hvor alle ved, hvilke menneskerettigheder vi alle har, og hvor respekten for menneskerettighederne er normal og rigtig.

At skabe denne form for “kultur” er en langsigtet proces, der involverer opbygning af bevidsthed, engagement, færdigheder og netværk. Opbygningstaktik skaber forudsætninger for forandring i form af bevidste, engagerede, handlekraftige borgere og institutioner.

Helende taktikker

Konsekvenserne af krænkelser af menneskerettighederne varer langt længere end de umiddelbare lidelser, som selve krænkelsen forårsager. Liv og samfund kan blive knust af traumer, af økonomiske vanskeligheder som følge af krænkelser og af et sammenbrud af tillid. Helende taktik handler om, hvad vi gør for at hjælpe enkeltpersoner og samfund med at finde helbredelse, retfærdighed og forsoning efter krænkelser er sket.

Disse taktikker indebærer at yde praktisk støtte, såsom sikker indkvartering eller rådgivning; dokumentere overtrædelser for at sikre, at de ikke kan skjules og for at sikre beviser til juridiske processer bestræbelser på at hjælpe ofrene med at opnå retfærdighed og erstatning.

Læs mere om hvordan FoRB har bidraget til tros- og religionsfriheden i Mali