Tros- og religionsfrihed i Mali

Tros- og religionsfriheden er under et stærkt pres mange steder i Afrika. Specielt i Nord Cameroun, Nigeria og Mali. Konflikter med drab, bortførelser, nedbrænding af landsbyer og omfattende vold og ødelæggelser, har stået på i 12 år, og konflikterne er langt fra løst.

Pierre Moulna står uden for MFLM’s hovedkvarter i Bamako. I baggrunden ses en af byens mange moskeer.

Gennem de seneste år har vi oplevet, hvordan konflikt, vold og overgreb i religioners navn skaber polarisering mellem kristne og muslimer. Derfor er der brug for en målrettet indsats af lokale kirker og religiøse ledere – og derfor er Mission Afrika med i arbejdet med projektet ”Freedom of Religion or Belief” (FoRB) – på dansk: Tros- og religionsfrihed (ToRF).

Læs mere om ToRF her: Strategier der fremmer frihed

Ideen var at forene både sekulære og religiøse organisationer i at fremme retten til at have og udøve en tro, til frit at kunne skifte tro og endda friheden til ikke at tro. Denne menneskeret er beskrevet i FNs Menneskerettighedserklæring artikel 18.

I 2019 påbegyndte CKU (Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde) arbejdet med at skabe et læringsnetværk og en undervisningsplatform for at gøre arbejdet med ToRF mere håndgribeligt.

PROCMURA (Program for kristen-muslimske relationer i Afrika) har nu også udbredt læringsredskaberne i deres netværk.

Missionær og imam tog viden med til Mali

Pierre Moulna, der er leder af missionsarbejdet i Mali, har deltaget på et sådant læringsforløb sammen med en indflydelsesrig imam fra Bamako.

En del af kurset består i at udarbejde en strategi for det videre arbejde i ens eget land og område, så Pierre Moulna og imamen tog deres nye viden med hjem til Mali. Det blev begyndelsen på en proces, der har ført til, at Islamisk råd i Mali har taget initiativ til en FoRB komitee.

Rådet inviterede det maliske kirkeråd og katolikkerne i Mali til at sidde med i et tværreligiøst netværk, som skal arbejde med at promovere forståelse og dialog mellem religionerne.

Thore Eklund har været med til flere af disse komitemøder. Her er Mission Afrika, i samarbejde med organisationen Dooni Dooni, i fællesskab med ledende imamer i gang med at initiere FoRB-aktiviteter i Mali. I første omgang er indsatsen blevet rettet mod to kommuner i Bamako og omegn. Formålet er at bevidstgøre befolkningen om behovet for forbedrede interreligiøse relationer.

Thore Eklund fortæller: ”Når lokalbefolkningen hører om ideen, har deres reaktion ofte været: “Det har vi ikke nogen problemer med her.” Men når samtalen går i gang, vokser erkendelsen af, at især de kristne og kvinderne har det svært. Også repræsentanter for de traditionelle religioner søger at få mere anerkendelse gennem projektet.”

Små konflikter løses, før de vokser sig større

Arbejdet med fredelig sameksistens, dialog og konfliktmægling er godt i gang.

Erfaring viser nemlig, at desto hurtigere man kan få opklaret små konflikter og misforståelser, desto mere forhindrer man, at uenighederne udvikler sig til tunge uløselige konflikter.

”Der vokser en bevidsthed frem i forhold til, at religionerne har brug for at stå sammen frem for at bekæmpe hinanden,” siger Thore Eklund.

”Et konkret og vigtigt resultat er enigheden om at begrænse indflydelsen fra imamer fra Nordmali. Dem med en radikaliseret dagsorden får ganske enkelt ikke lov til at komme ind i moskeerne med deres forkyndelse!” slutter Thore Eklund.